Jaké změny v podkroví musí na stavební úřad?

Rekonstrukce podkroví může být běh na delší trať. A to nejen kvůli náročnosti stavebních prací, ale také z administrativních důvodů posouzení na úřadě. Proto se v krátkosti pojďme podívat, jak se vyhnout procesu stavebního řízení. Které zásahy musí projít schvalovacím řízením?

V první řadě budete žádat o povolení při zásahu do nosné části domu. Obecně se nosnou konstrukcí ve stavebnictví rozumí kostra stavby, která zajišťuje pevnost, ochranu a stabilitu. Laicky řečeno střecha, fasáda a vnitřní nosné příčky. Nejčastější změnou je např. zvětšování okenních otvorů kvůli zajištění dostatku denního světla.

neobytné podkroví

Na stavebním úřadě musíte hlásit i rekonstrukci půdních prostor. 

Pokud původní podkrovní prostor není před rekonstrukcí obytný a slouží pouze jako sklad nebo půda, jde o tzv. změnu užívání stavby. I tento zásah je nutný oznámit stavebnímu úřadu. Čím méně budete zasahovat do současného stavu, tím méně náročné bude povolení.

světlé podkroví

Čím menší změny provedete, tím snadnější bude shánění povolení. Zdroj: convoy.tumblr.com

Změna užívání stavby může projít přes zjednodušené stavební řízení. Nejedná se o stavební povolení, ale o ohlášení stavebního záměru. V tomto případě stavebnímu úřadu změnu ohlásíme a nedojde-li k vyjádření do 40 kalendářních dnů od doručení, úřad automaticky souhlasí.

krb v podkroví

Stavební povolení budete potřebovat i pro instalaci nového krbu. Zdroj: jacintamustica.com

Máte rádi posezení u krbu a plánujete jej přistavět při rekonstrukci podkroví? Pokud v podkroví nestál původně, stavebnímu povolení se nevyhnete. Nový krb spolu s novým komínem zvyšuje nároky na požární bezpečnost stavby, což je přesně důvod, proč je nutné takové změny kontrolovat. Výchozím právním předpisem je vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008.

střešní krajina

Nároky na střechy jsou v chráněných památkových oblastech velmi přísné. Zdroj: panoramio.com

Velkým oříškem pak bude změna vzhledu budovy. Konkrétně se vyhláška vztahuje na fyzické charakteristiky stavby jako tvar, rozměry, ale i barvu a povrchy. Výměna oken nebo střešní krytiny může být komplikovaná i ve chvíli, kdy měníme původní materiál za typově odlišný. Střešní krajina je v chráněných oblastech přísně regulována.

rekonstrukce podkroví

Bez povolení se do realizací staveb určitě nepouštějte. Zdroj: evropsky-rozhled.eu

Zásahy a rekonstrukce, které se týkají těchto témat a nejsou schváleny úřadem, se považují za nepovolené – tzv. „černé stavby“. Nikdo se o tom vlastně nemusí dovědět, dokud vám například soused nezačne závidět. Nedoporučuje se však takové úpravy realizovat, úřad vás pak může vyzvat k odstranění na vlastní náklady.

omezení a předpisy

Na některá omezení stačí mít jen trochu pod čepicí. Zdroj: bp.blogspot.com

Některá omezení a předpisy se dají s chytrostí obejít, ať už jde o změnu názvosloví v dokumentaci nebo o využití chyb a mezer v legislativě. Můžeme se nechat inspirovat slavným architektem Erickem van Egeraatem, který dokázal protlačit developerský záměr do oblasti s omezením na 4 patra a podkroví. Udělal sice patra 4, přesně dle vyhlášky, v podkroví však navrhl dalších 7 pater...