Správná výška osazení oken

Střešní okna zaručují více světla pro jakýkoliv podkrovní prostor a zároveň obyvatelům podkroví poskytují krásný výhled do okolí. Pro dosažení co nejlepšího a nejuspokojivějšího výhledu, prosvětlení a zajištění pohodlného ovládání je třeba zvolit správné umístění okna ve střeše.

Pro zajištění dostatečného osvětlení kterékoliv místnosti se doporučuje, aby prosklená plocha tvořila alespoň 10 % podlahové plochy. Tento poměr by měl být dodržen především právě v potemnělých podkrovních a půdních prostorech. Platí totiž, že čím více denního světla, tím atraktivnější a příjemnější je i bydlení.

Nároky však nejsou kladeny jen na prosvětlení prostor pod střešními okny, ale také na výhled do okolí. Kyvná střešní okna je vhodné použít v místech, kde je okno umístěno tak, že horní madlo je snadno dosažitelné. Aby se okno dalo jednoduše ovládat, umístěte spodní hrany okna 90 – 100 cm od podlahy. Výklopně-kyvná střešní okna se otevírají směrem ven a jsou vhodná tam, kde je k oknu volný přístup a požadavek na nerušený výhled. Optimální výška osazení okna je v tomto případě 120 cm od podlahy. Okna se takto nízko usazují z toho důvodu, že 90 % času pobytu v místnosti strávíme sezením, a tím pádem nám okna osazená v takovéto výšce poskytují výhled i z pohodlí našich křesel.

Střešní okna mohou být řazena do sestav, jak nad sebou, tak vedle sebe. Takovéto sestavy prosvětlí mnohem větší prostor. Velmi efektivní je také kombinace střešního okna s doplňkovým oknem, které na něj zespodu nebo shora navazuje. Doplňková okna je přitom možné osazovat jak do šikminy tak vertikálně. Tímto způsobem si zajistíte ještě lepší výhled do okolí.