Výměna starého střešního okna

Střešní okna současnosti jsou mnohem kvalitnější než byla dříve. Zlepšují se především jejich tepelně technické parametry, a střešní okna tak více přispívají k úspoře energie.

Životnost střešních oken se pohybuje v řádu desítek let. Podmínkou je samozřejmě pravidelné provádění údržby, zejména obnovy povrchové úpravy dřevěných částí a promazávání závěsů, v intervalu 10 – 15 let pak provedení výměny těsnění. Majitelé starších střešních oken tedy z pochopitelných důvodů zvažují výměnu starších střešních oken za nová. Obvykle ale mají obavy ze zásahu do střešního pláště a konstrukce ostění okna. Ve většině případů ale bývají tyto obavy přehnané. Celý proces výměny není špinavá ani dlouhotrvající práce, jak by se mohlo na první pohled zdát. Naopak se dá shrnout do pouhých čtyř kroků:

1.    rozměření a návrh velikosti nového střešního okna
2.    demontáž starého střešního okna
3.    osazení nového střešního okna
4.    dokončení ostění

1.    Rozměření a návrh velikosti nového střešního okna

Úplně ideální situace je osazení nového střešního okna do stejně velkého otvoru po okně stávajícím. To však není vždy realizovatelné, neboť okna se vyrábějí v předem daných rozměrových řadách. Kromě toho se postupem let změnila i úroveň uložení střešního okna v konstrukci střechy, proto je nyní u každého typu okna jiná. Spolu s výměnou okna je často užitečné vyměnit i tepelnou izolaci a parotěsnou fólii, čímž je možné zlepšit tepelně technické parametry střešního okna.

Pro volbu správné velikosti je nutné zjistit světlou vzdálenost krokví (z dokumentace nebo lépe odkrytím střešní krytiny).  Pokud vám to konstrukce umožňuje, ideální je volba mírně širšího okna oproti původnímu. V podélné rovině střechy bývá limitem výška stropu, respektive nadezdívky - obě tyto úrovně lze zjistit v interiéru bez rozkrytí střešního pláště.

2.    Demontáž starého střešního okna

Obtížnost demontáže je dána typem střešní krytiny. 

Obtížnost demontáže závisí na typu střešní krytiny, přičemž nejsnadněji se pracuje se střešními taškami. Ty se jednoduše složí nebo odsunou na stranu a zpětně se po výměně okna položí na své místo. Složitější bývá odkrytí ploché skládané krytiny (eternit, šindel, alukryt apod., protože je k tomu většinou zapotřebí použít speciální nářadí. Ideální je v tomto případě povolat odbornou pokrývačskou nebo montážní firmu. Před samotnou demontáží okna, které bývá obvykle vruty přichyceno do bednění nebo laťování, je nutné odstranit vnitřní ostění včetně tepelné izolace.

3.    Osazení nového střešního okna

Při osazení nového střešního okna se řídíme návodem konkrétního výrobce. Tento proces je v současné době díky montážním prefabrikovaným doplňkům, jako jsou zateplovací sady s tepelně-izolačním rámem nebo parotěsné fólie maximálně zjednodušen a urychlen.  Navíc tyto montážní doplňky výrazně vylepšují tepelně-izolační vlastnosti střešních oken, a zvyšují tak komfort bydlení.

4.    Dokončení ostění

Aby výměna střešního okna byla bezchybná, je potřeba myslet i na interiérovou část a dbát také na řádné dokončení ostění v interiéru. K tomu můžeme použít tradiční postupy a materiály, jimiž jsou zejména sádrokartonové desky, nebo lze použít prefabrikované ostění, které najdete v nabídce některých výrobců střešních oken. Výhodou posledně jmenovaného způsobu je nejen urychlení práce, ale hlavně „čistá“ montáž.